Craigslist bird cagesFeb 11, 2018 · Ngoba awuyazi imicabango kaNkulunkulu, noma ukuthi uthandani futhi uzondani, yini emthukuthelisayo futhi yini emjabulisayo, awunakho ukumqonda ngokweqiniso. Ukukholwa kwakho kumi esisekelweni esingenaso isiqiniseko kanye nasemicabangweni, kuncike ezifisweni zakho zokuzicabangela. Monster hunter world trainer v166925UNkulunkulu USomandla uthi: " Ngesikhathi uPetru ejeziswa uNkulunkulu, wathandaza, "O Nkulunkulu!Inyama yami ayilaleli futhi ungijezisile wangahlulela. Ngiyajabula ngokujeziswa nokwahlulelwa Nguwe, ngisho noma ungangidingi, ubungcwele bakho kanye nezindlela zakho zokulunga ngiyakubona ekwahluleleni Kwakho.