Ot20i7r4v.phpuvveh1.1 Inkomste In Suid-Afrika stel die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBD), Wet no. 75 van 1997, minimumlone na gelang van die bedrywe vas. Daar is groot inkomste-ongelykhede in Suid-Afrika, wat lei tot 'n groot gaping tussen die rykes en die armes.Grup telegram vcs 2020Mensehandel in Suid-Afrika is ʼn realiteit (Del Carmen Balderas, 2006:3) omdat die Suid-Afrikaanse Bruto Buitelandse Produk plus-minus vier maal groter is as dié van sy omliggende buurstate. Suid-Afrika dien dus as ʼn aantrekkingskrag vir die vervoer van mense en ʼn bestemming vir mans, vroue en kinders wat slagoffers van mensehandel is